o nama sponzori linkovi novosti forum mapa weba prijava
sve o povrcu na jednom mjestu
savjeti edukacija ponuda - potražnja adresari proizvodnja Pregled cijena
Arhiva
Nađi:
2003:
STARE I PRIZNATE SORTE U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POVRĆA

UTJECAJ ROKOVA UZGOJA I BERBE NA KVALITATIVNA SVOJSTVA KINESKE RAŠTIKE (Brassica rapa L. ssp. chinensis (L.) Hanelt

UTJECAJ MIKORIZE I RAZLIČITO OBOJENIH PE FILMOVA NA PRINOS SLATKOG KRUMPIRA - BATATA (Ipomea batatas L.)

INFLUENCE OF SUBSTRATE COMPOSITION ON THE QUANTITY AND QUALITY OF PLEUROTUS MUSHROOMS YIELD

HIDROPONIJSKI UZGOJ PAPRIKE (Capsicum annuum L.) NA KAMENOJ VUNI

MORPHO - ANATOMICAL CHANGES PRODUCED BY THE PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BY. AT THE TOMATO CROP IN GREENHOUSE

NEKE KARAKTERISTIKE SLOVENSKIH SORTI POVRĆA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU

THE DROOPING IRRIGATION AND THE WATER CONSUMPTION IN THE CASE OF SOLARIUM CULTIVATED CUCUMBERS

ANALIZA PROFITABILNOSTI PROIZVODNJE RANOG KUPUSA

PRINOS I SKLADIŠNA SPOSOBNOST SORATA LUKA

FIELD RESISTANCE OF SEVEN DIFFERENT LETTUCE CULTIVARS ON THE OCCURRENCE OF LETTUCE DOWNY MILDEW (Bremia lactucae Regel)

YIELD AND QUALITY OF FORCED CHICORY (Chicorium intybus L.) cv. 'Goriški'

MINERALNI SASTAV RADIČA (Cichorium intybus var. foliosum L. ) PRI RAZLIČITIM GNOJIDBAMA

UTJECAJ STAROSTI PRESADNICA I KULTIVARA NA KOMPONENTE PRINOSA TIKVICE

THE NEW ADMITED DOMESTIC AND INTRODUCED VARIETIES OF TOMATOES

UTJECAJ SUSTAVA PROIZVODNJE I MIKORIZE NA VEGETATIVNI RAST I PRINOS RAJČICE U POSTRNOM ROKU UZGOJA

THE EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF FERTILIZATION AND PLANTS DENSITY ON TOMATOES CULTIVATED IN GREENHOUSE ON ORGANIC SUBSTRATUM

UZGOJ RAJČICE NA INERTNIM SUPSTRATIMA

SUVREMENI KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI U FUNKCIJI RAZVOJA HRVATSKE POVRĆARSKE PROIZVODNJE

IZBOR KULTIVARA RAJČICE ZA HIDROPONSKI UZGOJ

KAKVOĆA PLODOVA RAJČICE UZGOJENIH NA KAMENOJ VUNI

REACTION OF CAPSICUM SPECIES, HYBRIDS AND BREEDING LINES TO OBUDA PEPPER TOBAMOVIRUS (SYN: TOMATO MOSAIC TOBAMOVIRUS)

INTRODUKCIJA KULTIVARA LUBENICE U DALMATINSKA KRŠKA POLJA

NAVODNJAVANJE ZASLANJENOM VODOM U UZGOJU LUBENICE

PROMJENE SADRŽAJA ŠEĆERA TIJEKOM MLIJEČNE ZRIOBE GENOTIPOVA KUKURUZA ŠEĆERCA

PREZENTIRANI I OBJAVLJENI RADOVI iZ POVRĆARSTVA
pošalji upit
Zbornik sažetaka 38. znanstvenog skupa hrvatskih agronoma 2003. godine - OPATIJA
EFIKASNOST FOLIJARNO DODANOG Ca U SPRJEČAVANJU POJAVE VRŠNE TRULEŽI PLODA PAPRIKE

Milan POLJAK, Martina LJUBIČIĆ, Mirjana ĆUSTIĆ, Tomislav ĆOSIĆ, Ivan PAVLOVIĆ

Zavod za ishranu bilja, Agronomski fakultet u Zagrebu (E-mail: milan.poljak@agr.hr)

Uvod

Primanje vode i kalcija su važni faktori koji utječu na pojavu vršne truleži ploda paprike. Fiziološki poremećaj u rastu ploda paprike posljedica je nedostatka kalcija u plodu. Taj fiziološki poremećaj ne utječe toliko na prinos, koliko na kvalitetu i tržišnu vrijednost plodova, pa je stoga važno spriječiti njegovu pojavu, što se postiže primjenom folijarnih kalcijevih gnojiva. Folijarna kalcijeva gnojiva sprječavaju razvoj vršne truleži ploda time što omogućuju pritjecanje kalcija u plod u vrijeme njegovog razvoja, kada je i najveće njegovo primanje (Marti i Mills, 1991), a što se ne može uspješno postići gnojidbom preko tla, zbog sporog usvajanja kalcija putem korijena biljke i njegove slabe mobilnosti u biljci. Iz tih razloga je potrebno primijeniti folijarna kalcijeva gnojiva, no pri njihovoj primjeni važno je poznavati potrebnu dozu i efikasnost gnojiva. Stoga, cilj ovog istraživanja je da se utvrdi efikasnost primjene Ca folijarno na kontrolu fiziološkog poremećaja rasta ploda i kvalitete ploda paprike uzgajane u poljskim uvjetima.

Materijal i metode

Tijekom vegetacijske 2001. godine, na četiri kultivara paprike (Blondy, Cecil, Slonovo uho i Stela) na lokaciji Imbriovec pokraj Varaždina na obiteljskom gospodarstvu Bajs provedena je primjena lisnog N-Ca gnojiva dva puta tijekom vegetacije. Pokus je postavljen na tlu slabo kisele reakcije (pH KCl 4,9) bogato humusom (3,68%), fosforom (21,1 mg P2O5/100 g tla) i kalijem (22,8 mg K2O/100g tla). Radnomizirani tretmani uključivši netretiranu kontrolnu varijantu replicirani su dva puta. Primjena tekućeg lisnog gnojiva Folifertil Ca izvedena je sredinom srpnja i tjedan dana nakon prve primjene u količini 5 i 10 l/ha. Primjena je provedena leđnom prskalicom s utroškom 400 l vode po hektaru. Po završetku sezone rasta sa deset biljaka po tretmanu izvršena je berba plodova paprike za utvrđivanje prinosa. Iz tog uzorka plodova uzet je poduzorak za analize na kemijski sastav ploda paprike. Analiza kemijskog sastava ploda provedena je konvencionalnim analitičkim metodama.

Rezultati i diskusija

Primjena folifertila Ca u preporučenoj količini i dvostruko većoj količini od preporučene u svih kultivara paprike rezultira nekonzistentnim variranjem u ukupnom prinosu plodova paprike (tablica 1). U sorata Cecil i Slonovo uho ukupan prinos ploda paprike niži je od netretirane varijante. Suprotno tome sorte Blondy i Stela pozitivno reagiraju na dvostruko veću količinu lisnog Ca gnojiva. Porast prinosa plodova s primjenom lisnih Ca gnojiva zabilježili su Alexander i Clough, 1998, te Schon, 1993. Odnosi između tržnih i netržnih plodova u ukupnom prinosu ukazuju na činjenicu da je najveći udio tržnih plodova u svih sorata paprike ostvaren pri primjeni 5 l/ha folifertila Ca . Daljnje povećanje udjela tržnih plodova s povećanjem doze lisnog gnojiva zabilježeno je samo u kultivara Blondy (tablica 2). Povećanje udjela tržnih plodova pri primjeni Ca folijarno utvrdili su i Bar -Tal i sur., 2001, Toivonen i Bowen, 1999 naročito u prvoj berbi.

Tablica 1. Utjecaj folijarno dodanog Ca na ukupan prinos ploda paprike (kg/10 biljaka).

TretmanBlondyCecilSlonovo uhoStela
Kontrola2,179,577,076,97
Folifertil Ca 5l/ha3,379,075,876,17
Folifertil Ca 10l/ha4,379,476,977,07

Tablica 2. Utjecaj folijarno dodanog Ca na odnos između tržnog i netržnog prinosa ploda paprike.

TretmanBlondyCecilSlonovo uhoStela
Kontrola4,511,451,561,60
Folifertil Ca 5l/ha1,601,402,974,83
Folifertil Ca 10l/ha4,771,301,094,54

Primjena folijarnog dušičnog Ca gnojiva utječe na promjenu kemijskog sastava ploda parike. Evidentne su razlike između kultivara kao i dijelova ploda paprike (tablica 3). Odnos N/Ca u zdravom dijelu ploda paprike pada s povećanjem doze dodanog gnojiva i znatno je niži nego u bolesnom dijelu ploda. S povećanjem doze folijarno dodanog Ca gnojiva odnos K/Ca u zdravom dijelu ploda se smanjuje i niži je nego u kontrolne varijante. Međutim u bolesnom tkivu ploda paprike u kultivara Slonovo uho, K/Ca odnos pri primjeni 10 l/ha Folifertila Ca iznosi 11,05, a odnos tržnih i netržnih plodova postiže najužu granicu od 1,09. Suprotno našem rezultatu Karni i sur., 2000. navode pad K/Ca odnosa u bolesnom tkivu, a porast u listu. Za razliku od kalcijevih iona kalijevi ioni dobro se premještaju floemom pa može doći do njihovog antagonizma i poremećaja međusobnih omjera (Yamada, 1975., De Kock i Hall., 1981., Marti i Mills, 1991.) i pojave vršne truleži ploda (Tadesse i sur., 2001.)

Tablica 3. Utjecaj folijarno dodanog Ca na N/Ca i K/Ca odnos u tržnom I netržnom plodu paprike.

Zdravi dio plodaBolesni dio ploda
TretmanBlondyCecilSlonovo uhoStelaBlondyCecilSlonovo uhoStela
N/Ca
Kontrola2,353,142,303,612,694,741,636,02
Folifertil Ca 5l/ha2,042,131,902,382,513,832,064,76
Folifertil Ca 10l/ha2,202,021,781,742,553,457,885,94
K/Ca
Kontrola3,981,525,645,333,892,102,699,35
Folifertil Ca 5l/ha2,913,032,463,703,333,492,206,41
Folifertil Ca 10l/ha3,452,272,292,414,373,9411,057,31
Zaključak

Rezultati jednogodišnjih istraživanja indiciraju da folijarna primjena Ca u tijeku formiranja ploda paprike povećava koncentraciju Ca u zdravom plodu i može smanjiti intenzitet pojave vršne truleži ploda paprike. Primjena Folifertila u većoj količini od preporučene smanjuje kvalitetu prinosa i povećava udio netržnih plodova.

Literatura
  1. Alexander, S. E. and Clough, G. H., (1998). Spunbonded rowcover and calcium fertilization improve quality and yield in bell pepper. Hortscience, v. 33 (7): 1150 - 1152.

  2. Bar - Tal, A. et al., (2001). Relationships between blossom - end rot and water availability and Ca fertilization in bell pepper fruit production. ISHS Acta Horticulturae, v. 554: 97 - 104.

  3. De Kock, P.C. and Hall, A. (1981). Hormonal controll of calcium uptake. J. Sci. Food Agric 32: 989 - 996.

  4. Marti, H. R. and Mills, H. A., (1991). Calcium uptake and concentration in bell pepper plants as influenced by nitrogen form and stages of development. Journal of Plant Nutrition, v. 14 (11): 1177 - 1185.

  5. Schon, M. K., (1993). Effects of foliar antitranspirant or calcium nitrate applications on yield and blossom - end rot occurrence in greenhouse - grown peppers. Journal of Plant Nutrition, v. 16 (6): 1137 - 1149.

  6. Tadesse, T. et al., (2001). Relative humidity around the fruit influences the mineral composition and incidence of blossom - end rot in sweet pepper fruit. The Journal of Horticultural Science & Biotechnology, v. 76 (1): 9 - 16.

  7. Toivonen, P. M. A. and Bowen, P. A., (1999). The effect of preharvest foliar sprays of calcium on quality and shelf life of two cultivars of sweet bell peppers (Capsicum annuum L.) grown in plasticulture. Canadian Journal of Plant Science, v. 79 (3): 411 - 416.

  8. Yamada T., (1975). Calcium and its relationship to blossom end rot in tomato. Com. Soil Sci. Plant Analysis v. 6: 273 - 284.


Sva prava pridržava (c) 2003 - 2024 Zdravko Matotan & Abacus