o nama sponzori linkovi novosti forum mapa weba prijava
sve o povrcu na jednom mjestu
savjeti edukacija ponuda - potražnja adresari proizvodnja Pregled cijena
Arhiva
Nađi:
2000:
AEROPONSKI UZGOJ RAJČICE (Lycopersicon lycopersicum Mill.) S GUSTOM SADNJOM I DEKAPTACIJOM

NAJZASTUPLJENIJI VIRUSI U NOVOSELEKCIONIRANIM LINIJAMA NISKOG GRAHA ZRNAŠA (Phaseolus vulgaris L. var. nanus Martens)

NOVOPRIZNATI KULTIVARI RAJČICE U REPUBLICI HRVATSKOJ

PRINOS KULTIVARA DETERMINIRANE RAJČICE

PROIZVODNJA RAJČICE U REPUBLICI HRVATSKOJ

STANJE I PERSPEKTIVE PROIZVODNJE RAJČICE U SLOVENIJI

UTJECAJ CRNE POLIETILENSKE FOLIJE I NAVODNJAVANJA NA PRINOS I KVALITETU RAJČICE ZA PRERADU

UTJECAJ ETHRELA NA DOZRIJEVANJE I KVALITETU SJEMENA PAPRIKE

UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM I SORTE NA KAKVOĆU I PRINOS KORIJENA CIKLE (Beta vulgaris var. conditiva Alef.)

UTJECAJ KVALITETE SJEMENA GRAHA MAHUNARA NA KLIJAVOST I RAST KLICE

MODELI PROGNOZE ZA SUZBIJANJE PLAMENJAČE (Phytophtora infestans Mont. de Bary) NA RAJČICI

MALČIRANJE I FERTIRIGACIJA U UZGOJU DINJA

KULTIVARI ARTIČOKE (Cynara scolymus L.) ZA JEDNOGODIŠNJI UZGOJ

ALTERNATIVNI SUSTAV UZGOJA RAJČICE (Lycopersicon lycopersicum Mill.)

GOSPODARSKA SVOJSTVA NOVOSELEKCIONIRANIH LINIJA GRAHA ZRNAŠA

HIDROPONSKI UZGOJ RAJČICE (Lycopersicon lycopersicum Mill.) NA KAMENOJ VUNI I

HIDROPONSKI UZGOJ RAJČICE (Lycopersicon lycopersicum Mill.) NA KAMENOJ VUNI II

IZBOR HIBRIDA ŠEĆERCA ZA AGROEKOLOŠKE UVJETE SJEVROZAPADNE HRVATSKE

IZRAVNO PREKRIVANJE ROTKVICE POLIMERNIM MATERIJALIMA

KALKULATOR ZA PREPORUKU GNOJIDBE POVRĆA

KOMPONENTE PRINOSA RAJČICE ZA PRERADU NA PODRUČJU BOLJUNA

UTJECAJ RAZLIČITE GNOJIDBE NA PRINOS I KVALITETU RADIĆA

PREZENTIRANI I OBJAVLJENI RADOVI iZ POVRĆARSTVA
pošalji upit
Zbornik sažetaka 36. znanstvenog skupa hrvatskih agronoma 2000. godine - OPATIJA
BILJNI MALČ KAO ČIMBENIK KAKVOĆE MEHANIČKOG SASTAVA RAJČICE

Nadica Dobričević i Sandra Miletić

Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
SAŽETAK

Kultivar rajčice (Lycopersicon lycopersicum) Profesional F1 uzgajan je na biljnom malču od grahorice (Vicia vilosa) i inkarnatke (Trifolium incarnatum). Istraživanje utjecaja biljnog malča na količinu mesa sa sokom, na postotak sjemena i kožice provedeno je u tri berbe na dvije lokacije kroz dvije godine.

Prosječna količina mesa sa sokom iznosila je 96,22 % uz standardno odstupanje 1,03 % i standardnu grešku 0,07 %, te varijacioni koeficijent 1.07 % (n = 192).

Koštice su zastupljene s 2.54% uz standardno odstupanje 1.04 % te standardnu grešku 0.08% i varijacioni koeficijent 40.86%. Količina kožica je prosječno iznosila 1.24% uz standardno odstupanje 0.48% te standardnu grešku 0.03% i varijacioni koeficijent 38.45%.

Nema signifikantnih razlika u količini mesa sa sokom kod rajčice uzgajane na različitim biljnim malčevima.


Sva prava pridržava (c) 2003 - 2024 Zdravko Matotan & Abacus