o nama sponzori linkovi novosti forum mapa weba prijava
sve o povrcu na jednom mjestu
savjeti edukacija ponuda - potražnja adresari proizvodnja Pregled cijena
Projekti
1. Očuvanje i zaštita starih hrvatskih sorti povrća
Očuvajmo i zaštitimo stare sorte povrća
Učenici čuvari biljnog genetskog nasljeđa
2. Suvremene tehnologije uzgoja presadnica povrća
Uvod
Uzgoj presadnica povrća na hranjivoj otopini
Uzgoj presadnica u niskim tunelima
Kontejnerski uzgoj presadnica u zaštićenim prostorima
Cilj projekta
Metodologija rada
Rezultati istraživanja
Zaključci
3. CDA Stanica
Postavljena suvremena agrometeorološka postaja
Zaključci
Temeljem rezultata jednogodišnjih istraživanja utjecaja volumena supstrata u kontejnerskom načinu uzgoja presadnica paprike, rajčice i kupusa i stadija u kojem su kontejneri nakon sjetve stavljani na hranjivu otopinu može se zaključiti slijedeće:

Najveći postotak normalno razvijenih presadnica kod istraživanih povrtnih kultura ostvaruje se stavljanjem na hranjivu otopinu kontejnera s prethodno niklim biljčicama. Stavljanje kontejnera na hranjivu otopinu bez prethodnog naklijavanja može kod nekih povrtnih kultura kao što je kupus značajnije smanjiti broj poniklih biljaka, kod paprike to smanjenje je malo, a kod rajčice ga nema.

Visina biljaka, promjer stabljike kao i broj razvijenih listova presadnica kod sve tri ispitivane kulture najveće vrijednosti su imali kod varijante kada su kontejneri stavljani na hranjivu otopinu s niknutim biljčicama. Što su kontejneri imali manji broj sjetvenih mjesta, odnosno veći volumen supstrata presadnice po promatranim parametrima su bile razvijenije, jedino je kod rajčice u kontejnerima sa većim brojem sjetvenih mjesta tek pred kraj uzgoja došlo do zamjetnijeg izduživanja biljaka.

Masa nadzemnog dijela presadnica bila je u pravilu veća kod presadnica uzgajanih na hranjivoj otopini u odnosu na presadnice uzgajane klasičnim načinom. Kontejneri stavljani na hranjivu otopinu u stadiju niklih biljčica u odnosu na kontejnere stavljane na hranjivu otopinu s posijanim sjemenom bez i sa prethodnim naklijavanjem razvili su presadnice veće mase nadzemnog dijela. Iz kontejnera većeg volumena supstrata, odnosno s manjim brojem sadnih mjesta razvile su se presadnice veće mase nadzemnog dijela. Razvijenost nadzemnog dijela presadnica pratila je i razvijenost korijena tako da su varijante koje su imale veću masu nadzemnog dijela presadnice imale i veću masa korijena, no postotni udjel mase korijena u ukupnoj masi presadnice uvijek je bio veći kod klasičnog uzgoja presadnica u odnosu na uzgoj na hranjivoj otopini i što je presadnica bila starija njegov se udjel u ukupnoj masi presadnice smanjivao.

Analizom prinosa dobivenih iz presadnica uzgojenih u različitom volumenu supstrata kod rajčice i paprike nisu utvrđene značajnije razlike dok je kod kupusa varijanta s najvećim volumenom supstrata dala nešto veći prinos. Kod paprike i rajčice iz presadnica koje su uzgojene izravnim stavljanjem kontejnera na hranjivu otopinu bez prethodnog naklijavanja u odnosu na ostale dvije varijante postignut je nešto većim prinos kao posljedica manjeg broja presadnica uzgojenih na istoj površini kontejnera i povoljnije njihove razvijenosti tijekom presađivanja. Kod kupusa prosječnu veću masu glavica u tehnološkoj zriobi, a time i prinos po jedinici površine utvrđen je iz presadnica čiji su se kontejneri na hranjivu otopinu stavljali s niklim biljčicama.

Na osnovu provedenih istraživanja može se zaključiti da je tehnologija uzgoja presadnica povrća na hranjivoj otopini primjenjiva kod manjih komercijalnih proizvođača povrća koji povrće uzgajaju na otvorenim površinama. Tom tehnologijom period proizvodnje presadnica se skraćuje do desetak dana, moguć je uzgoj većeg broja presadnica na istoj površini što sve zajedno smanjuje cijenu koštanja njihove proizvodnje, a time povećava konkurentnost same proizvodnje.

Ekonomski isplativ način uzgoja presadnica povrća na hranjivoj otopini kod manjih komercijalnih proizvođača moguć je samo uz suradnju s postojećim i novim centrima za uzgoj presadnica gdje će se prvi dio proizvodnje, punjenje kontejnera supstratom, sjetva, naklijavanje i eventualno pikiranje uslužno obavljati na suvremenim automatiziranim linijama strojeva, a drugi dio kod samih proizvođača.

Kako se radi o rezultatima jednogodišnjih istraživanja, istraživanja bi svakako trebalo nastaviti s ciljem daljeg razvoja i drugih parametara tehnologija uzgoja presadnica povrća na hranjivoj otopini.