pošalji upit zatvori prozor

Paprika: KURTOVSKA KAPIJA


Kasna sorta spljošteno-stožastih plodova visećeg položaja na biljci s najčešće dvije sjemene pregrade. U tehnološkoj zriobi plodovi su tamnozelene, a u fiziološkoj tamnocrvene boje. Težine su 70 - 80 g, dužine su 14 - 16 cm, promjera u najširem dijelu 4 - 6 cm i debljine perikarpa 5 - 5,5 mm. Namijenjena je za preradu rezanjem plodova u filete odnosno za ajvar. Pripada skupini starih domaćih i odomaćenih sorata, a sjeme u Hrvatskoj distribuira veći broj domaćih sjemenskih kuća.


pošalji upit! zatvori prozor!