ZKI

Dir. Leopold Đuričin 098-353-107
Dražen Horvat (sjeverozapadna Hrvatska) 099-222-5253
Danijel Sučić (Zagreb-Karlovac-Sisak) 098-1844-009
e-mail: zkihr@net.hr
Tel/fax: 031/733-095
Adresa:
ZKI SJEME d.o.o.
M.Tita 100
31307 SUZA

 ›› Proizvodi
 ›› Novi hibridi kapije na tržištu
 ›› ZKI kupusnjače

 ›› O Trifenderu
 ›› Primjeri uporabe
 ›› O Hungavitu

 
pošalji upit ?   zatvori prozor

BIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 21. STOLJEĆA


HUNGAVIT

 

ŠTO JE HUNGAVIT? 

Biološki preparati za kondicioniranje biljaka na bazi aminokiselina, huminskih kiselna, enzima, koenzima i mikroelemenata.

Stvoreni su u cilju kako bi značajno smanjili upotrebu kemijskih tvari u biljnoj proizvodnji te predstavlja novu uzgojnu tehnologiju 21. stoljeća.

Organske molekule u visokoj mjeri pridonose boljim biokemijskim procesima u izmjenama tvari unutar biljaka te višestruko bolje iskorištenje mineralnih spojeva (gnojiva).

Poznato je da biljke putem korijena uzimaju ne samo mineralne tvari (soli, gnojiva) nego i organske molekule koje su rezultat djelovanja mikroflore unutar tla (biljke, bakterije, gljive) te u mnogome pridonose boljem usvajanju te iskorištenju mineralnih tvari.

Također biljke posjeduju sposobnost da prihvate (apsorbiraju) tvari preko lista sličnim mehanizmom kao što to čine preko korijena. Ove organske molekule imaju daleko veću učinkovitost usvajanjem preko lista.

Također je vrlo bitno da preparati iz grupe HUNGAVIT sadržavaju aktivne tvari u točno određenim omjerima za dotičnu grupaciju biljaka.

HUNGAVIT je biološki proizvod i može se koristiti u svim granama poljoprivrede (ratarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, šumarstvo), u ekološkoj proizvodnji te na područjima koji se vode kao rezervati prirode, parkovi prirode, nacionalni parkovi itd.

Zbog sve učestalijih vremenskih ekstrema rizik proizvodnje postaje sve veći. Riješenja i odgovori na ovu problematiku su složeni (izbor sorte, agrotehnika itd.)

Ali upotrebom jednog efikasnog preparata u određenoj fenofazi za kondicioniranje i prihranu biljke, rezultati su neupitni i vrlo učinkoviti.

 

KOJE PREDNOSTI DOBIVATE UPOTREBOM HUNGAVIT-a? 

1. Veći korijenov sustav koji je u mogućnosti primiti više hranjiva u kraćem vremenu uz  

    efikasnije iskorištenje.

2. Jače stabljike, što uvjetuje veću otpornost na vremenske neprilike.

3. Veći i stabilniji nadzemnih dijelovi, veća površina lista za fotosintezu.

4. Poboljšava vodni režim biljke za vrijeme suše.

5. Pospješuje jednoliki, zdraviji, otporniji razvoj biljaka.

6. Pospješuje kvantitativni i kvalitativni rast prinosa.

7. Rentabilna proizvodnja koja povećava i osigurava rast prihoda.

8. Ekološki proizvod, prijatelj prirode.

 

DALJNJA UŠTEDA: 

1. Prinosi se povećavaju 8-20% zavisno od godine, kulture, agrotehnike i vremenskih utjecaja.

2. Ušteda prilikom sušenja zbog manjeg sadržaja vlage (2-4%) i većeg udjela suhe tvari.

3. Ušteda zbog manje upotrebe zaštitnih sredstava (zdravije i vitalnije kulture).

4. Veća otpornost biljaka protiv štetnika i nametnika.

5. Smanjiti unos mineralnih gnojiva 10-15% što je značajna ušteda.

6. Tretiranja se mogu vršiti zajedno sa drugim zaštitnim sredstvima.

 

KULTURE: 

 

SUNCOKRET 

Postignuti rezultati u zadnjih 15 godina potvrđuju izuzetnu učinkovitost HUNGAVIT-a u prihrani suncokreta.

MEHANIZMI DJELOVANJA:

U slučaju suncokreta, jako djelovanje biološki aktivnih komponenti proizvoda HUNGAVIT odlično nadopunjuje visok sadržaj bora u preparatu HUNGAVIT-B, što rezultira boljom distribucijom i skladištenjem hranjivih tvari u biljci, boljim vodnim režimom unutar biljke, poboljšanjem u stvaranju staničnih stijenki i poboljšanom oplodnjom.

MIKROKONDI S+Zn je naš novi proizvod. Sadrži aktivne tvari u obliku organskih kompleksa, te ih biljka može neposredno iskoristiti. Istovremeno aktivno pomaže iskorištavanje sumpora iz tla. Kao rezultat opisanih djelovanja popravlja se sinteza bjelančevina, povećava otportnost biljke prema stresnim utjecajima okoline.

Primjenom proizvoda HUNGAVIT-B i MIKROKONDI S +Zn u odgovarajućem omjeru, osigurava se rast prinosa i sadržaja ulja u sjemenu.

PREPORUČENA PRIMJENA:

7-10 dana nakon pojedinog tretiranja pojavljuju se prve vizualno zamjetljive promjene (npr.zeleniji listovi).Biljke trertirane u ranijoj fazi vegetativnog rasta pokazuju rast mase korijena, te se na taj način povećava preuzimanje vode i hranjivih tvari iz tla.

I. TEHNOLOGIJA: 2 tretiranja; 1.(prvo) tretiranje u fazi 4-6-8 listova sa MIKROKONDI S+Zn 5 l/ha i 2.(drugo) tretiranje u fazi cvatnje (sa specijalnim prskalicama) sa HUNGAVIT-B 5 l/ha.

II. TEHNOLOGIJA: 1 tretiranje u fazi 8-12 listova sa pojačanom dozom MIKROKONDI S+Zn ili HUNGAVIT-B u dozi 7-8 l/ha, značajno se povećava otpornost biljaka.

Mjera povećanja otpornosti je naročito uočljiva u vremenskim uvjetima pogodnim za razvoj gljivičnih oboljenja (smanjuje se zaraza Sclerotiniom i Diaphorteom i smetnje čvrstoće stabljike).

ISPLATIVOST:

Rezultati variraju ovisno o mjestu uzgoja/godini/uvjetima uzgoja. Pri jednom tretiranju, u optimalnim uvjetima, porast prinosa je 7-10%. Proteklih godina je u odnosu na prosječni prinos od 3 t/ha bilo primjera i za povećanje prinosa od 15%.

Kod višestrukog tretiranja se prinos može povećati za 10-15%, a u ekstremnim vremenskim prilikama ta vrijednost može dostići i 20%. Imajući u vidu da je u pojedinoj godini potrebna i fungicidna zaštita u jednom ili dva navrata, u tom slučaju preporučujemo barem jedno tretiranje pojačanom dozom od 7-8 l/ha.

 

KUKURUZ 

Bio gnojivo HUNGAVIT-G je opravdao povjerenje, jer desetogodišnji rezultati primjene (10-15% veći urodi) pokazuju da je kukuruz tretiran sa HUNGAVIT-G-om u fazi 4-6-8 listova, odnosno u kasnijoj fenofazi , na ekstremne uvjete (proljetni mraz, zahlađenja, ljetna suša, djelovanja herbicida) reagirao znatno blažim smanjenjem uroda od netretiranog.

MEHANIZMI DJELOVANJA:

Od 2008. godine proizvođačima kukuruza uz HUNGAVIT-G preporučujemo i novi proizvod MIKROKONDI S-Zn.Taj preparat sadrži mikroelemente cink i sumpor u obliku kompleksa aminokiselina, koje biljka vrlo lako usvaja. Formula MIKROKONDI S+Zn-a također olakšava biljci vezanje sumpora iz tla. Opće je poznato, da je kukuruzu za normalan rast potrebna velika količina cinka. Osim u rastu biljke, cink ima značajnu ulogu i u metabolizmu dušika. Nedostatak cinka se uglavnom javlja u lužnatim i fosforom bogatim tlima, što rezultira npr. sitnijim lišćem, slabije razvijenim korijenom. Simptomi se javljaju naročito kod monokulturnog uzgoja kukuruza.

PREPORUČENA PRIMJENA:

I. TEHNOLOGIJA: 2 tretiranja preporučuje za područja na kojima je veliki nedostatak cinka (npr. pjeskovita tla sa niskim sadržajem organskih tvari).1.tretiranje sa MIKROKONDI S + Zn

5 l/ha u fazi 6-8- listova i 2. tretiranje početkom cvatnje (otvaranje metlica) sa 5 l/ha.

Ukoliko je uočen relativni nedostatak cinka (npr. fosforom bogato ili vapnenasto tlo), preporučuje 1. tretman sa MIKROKONDI S + Zn 5 l/ha, u fazi 6-8 listova. Rezultat tretiranja je poboljšanje u preuzimanju hranjivih tvari i vode iz tla zbog intenziviranja rasta i razvoja korijena. 2. tretiranje sa HUNGAVIT-G  sa 5 l/ha u fenološkoj fazi od cvatnje. Kukuruz od cvatnje do punjenja zrna je izrazito pogodan za prihranu i kondicioniranje, stoga će vrlo dobro reagirati na HUNGAVIT-G.

II. TEHNOLOGIJA: 1 tretiranje u fazi 6-8 listova preporučuje s pojačanom dozom (7-8l/ha) sa HUNGAVIT-G ili MIKROKONDI S + Zn.

III. TEHNOLOGIJA: 1 tretiranje početkom cvatnje sa 8-9 l/ha HUNGAVIT-G ili MIKROKONDI S + Zn, naročito ako je biljka prije cvatnje bila izložena toplotnom stresu.

ISPLATIVOST:

Količina uroda se, ovisno o mjestu uzgoja/godini/intenzitetu proizvodnje, na razini 6-12 t/ha povećava za 7-15%. Prema aktualnim tržišnim cijenama i trendovima, može se računati na omjer 3-6 puta veći prihod u odnosu na uloženi trošak.

 

KUKURUZ ŠEĆERAC 

Prema  I. TEHNOLOGIJI (u kukuruzu)  preporučujemo prskanje sa MIKROKODNI S+Zn,

(5 l/ha) u fazi 6-8 listova, i 2. prskanje (5 l/ha) u fazi cvatnje. Ako nema nedostatka cinka, dovoljno je 2. prskanje provesti sa HUNGAVIT-G. Za 3. tretiranje predlažemo primjenu sa HUNGAVIT-G, u fazi punjenja zrna. Ovisno o godini/primijenjenoj tehnologiji/ciljanoj količini uroda se vrši 2 ili 3 tretiranja.

Dobre rezultate daju tretiranja u jednom navratu u fazi 6-8 listova odnosno u fazi cvatnje sa pojačanom dozom (7-8 l/ha).

ISPLATIVOST:

Pri urodu od 15-19/t, sa dva prskanja se može realizirati najmanje 10%-tni, ali obično 15% veći urod.

 

OZIMA PŠENICA 

Iskustvo u proteklih 10 godina  pokazuje da su naši proizvođači na parcelama ozimih žitarica tretiranih HUNGAVIT-G-om postizali i kvantitativno i kvalitativno dobre rezultate.

MEHANIZMI DJELOVANJA:

Biološki aktivne organske komponente koje se nalaze u HUNGAVIT-G-u su gotovo u potpunosti iskoristive, lako ugradivi dušični spojevi koji djeluju neposredno nakon što ih biljka upije sa površine lista. Potreba pšenice za sumporom je 15-30 kg/ha, prima ga velikim dijelom u obliku sulfatnih iona koje mora reducirati da bi sumpor bio iskoristiv. Prvenstvena uloga MIKROKONDI S+Zn-a ja ta, da katalizira redukciju sumpora preuzetog iz tla u obliku sulfata, te ublažava simptome nedostatka sumpora. Optimalno razdoblje za tretiranje sa MIKORKONDI S+Zn  je do stanja dva nodusa, jer mu je iskoristivost tada najbolja. U slučaju potrebe vrijeme tretiranja može se pomjeriti sve do cvatnje.

PREPORUČENA PRIMJENA:

I. TEHNOLOGIJA: 2 tretiranja; 1. tretiranje preporučuje se na usjevima koji su slabo prihranjeni ili loše prezimili, nakon 7-10 dana prvog tretmana vidi izuzetan napredak. U razdoblju jačanja busena tretiranjem sa HUNGAVIT G ili MIKROKONDI S+Zn istovremeno sa herbicidom/sredstvom za zaštitu uroda, postiže povećanje uroda.Povećava se masa korijena (popravlja se preuzimanje vode i hranjiva iz tla) lišće je zelenije, otpornije na bolesti.

2. tretiranje HUNGAVIT-G u fazi stvaranja klasa rezultira poboljšanjem kvalitativnih parametara ( specifična težina, povećanje vrijednosti bjelančevina za 1% i glutena za 1-3%).

II. TEHNOLOGIJA: 1 tretiranje u fazi vlatanja u pojačanoj dozi 7-8 l/ha sa HUNGAVIT-G ili MIKROKONDI S+Zn. Na taj način se očvršćuje stabljika kod vrsta koje nisu ili su vrlo malo sklone povijanju. Kod takvih vrsta HUNGAVIT-G osigurava odgovarajuću čvrstoću stabljike i na plodnim tlima, ili uz primjenu gnojiva sa visokim udjelom dušika.

2007. godina je dokazala da u sušnim godinama tretiranje sa krutim gnojivom ne donosi željene rezultate, tj. tlo ne može primiti aktivne tvari iz istih. Nasuprot tim iskustvima, organski dušik iz HUNGAVIT-G-a se preko lista vrlo brzo iskoristi. Pojava gljivičnih oboljenja (npr. pepelnica) se kod pojedinih sorti smanjuje čak za 50%.

III. TEHNOLOGIJA: 1 tretiranje početkom cvatnje sa 8-9 l/ha sa HUNGAVIT-G.

Na taj se način uz gotovo jednak trošak po hektaru osigurava količina organskog dušika koja odgovara količini od 25 kg aktivnog dušika.

U ekološkoj proizvodnji se primjenjuje prvenstveno za popravljanje kvalitativnih parametara. Preporučuju se dva tretiranja, jedan u fazi vlatanja a drugi u fazi kod formiranja zrna. Primjenom preparata biljka će lakše prebroditi različitte vremenske stresove (npr. poplave,suša itd.) odnosno stresove izazvane primjenom herbicida tj. smanjenje uroda zbog spomenutih razloga je znatno manje.

ISPLATIVOST:

HUNGAVIT-G se jednako uspješno primjenjuje u ekološkoj i intenzivnoj poljoprivredi.

Urod na razini 4-7 t ovisno o mjestu, godini i prirodno-tehnološkim uvjetima povećava za

7-15%. U ekološkom uzgoju ta vrijednost može dostići odnosno premašiti 20-30%. S obzirom na aktualne tržišne cijene/trendove, prosječno se može računati sa 3-6 puta veći prihod u odnosu na uloženi trošak.

 

PIVSKI JEČAM 

Tehnologija proizvodnje pivskog ječma mora odgovarati zahtjevima proizvodnje melase, odnosno  mora imati propisani  sadržaj  bjelančevina, odgovarajuću klasu i dobru klijavost. U skladu s tim su i preporuke za tretiranje.

Prvo tretiranje u fazi busanja sa HUNGAVIT-G ili sa MIKROKONDI S+Zn u dozi 5 l/ha, eventualno u fazi vlatanja u dozi 7-8 l/ha.

Drugo tretiranje se po mogućnosti provodi u fazi cvatnje ili stvaranja klasa sa HUNGAVIT-U-om, dozom 5 l/ha.

Rezultat dva tretiranja je poboljšanje uroda za 7-10%. Ako se tretira sa HUNGAVIT-U u fazi cvatnje, smanjuje se sadržaj bjelančevina za, ovisno o godini, 0,5-1%.

 

ŠEĆERNA REPA 

Na temelju podataka o prinosima u posljednjih 10 godina, možemo reći da su i kod šećerne repe, kao i kod drugih repičastih vrsta, u pogledu kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja postignuta znatna poboljšanja nakon primjene HUNGAVIT-B.

PREPORUČENA PRIMJENA:

HUNGAVIT-B se primjenjuje u dozi 2x5 l/ha.

Prvo tretiranje se preporučuje prije zatvaranja redova, a drugo tretiranje se provodi istovremeno sa posljednjim tretiranjem zaštite bilja.

ISPLATIVOST:

Na temelju provedenih analiza uroda i testova može se reći, da se prema rezultatima analize hranjivih tvari u tlu i optimalnom prehranom tj. doziranjem umjetnog gnojiva, može se dobiti do 1 t više ekstrahiranog šećera. Masa korijena se ovisno o godini povećava za 10-15%.

U usporedbi sa kontrolnom parcelom, digestije su u svakoj godini bile veće za min. 0,7%, dok  u godinama nepovoljnim za stvaranje šećera ovo povećanje je dostizalo 1,5%. 

 

ULJANA REPICA 

Na pozitivne promjene u tržišnoj vrijednosti uljane repice s jedne strane, te na ekstremne vremenske uvjete s druge strane, neophodno je reagirati i u tehnološkom smislu.

Novost u uzgoju uljane repice je kondicioniranje biljke koje se vrši uz uobičajeno prskanje.

HUNGAVIT-U i HUNGAVIT-B se proteklih godina u krugovima proizvođača uljane repice sve više koriste, i prema iskustvu koje imamo, postali su neizostavni dio procesa proizvodnje.

Primjena MIKROKONDI S+Zn-a rezultira sa 15-20% većim urodom i najmanje 1%-tnim porastom sadržaja ulja u odnosu na netretirane površine.

MEHANIZMI DJELOVANJA:

HUNGAVIT-B pored brojnih mikro i makroelemenata sadrži i bor, koji povoljno utječe, između ostalog, na razvoj cvijeta i oplodnju. Prvenstvena uloga MIKROKONDI S+Zn-a je ta, da svojom C-S formulom katalizira redukciju sumpora kojeg biljka iz tla prima u obliku sulfata, nadalje ublažava simptome nedostatka sumpora, na taj način pridonoseći nesmetanom odvijanju enzimatskih procesa i stvaranju optimalnog grananja.

PREPORUČENA PRIMJENA:

I. TEHNOLOGIJA: 2 tretiranja; Prvo tretiranje u jesen sa HUNGAVIT-U sa 5 l/ha za jačanje vrata korijena i bolje podnošenje zimskih uvjeta. Nadzemni dijelovi biljke optimalno jačaju, ali zimu ne dočekuju previše razvijeni. Tretiranjem se znatno smanjuje rizik od smrzavanja, istovremeno raste otpornost biljaka na gljivična oboljenja.

HUNGAVIT-U može djelovati kao regulator/uništavač gljivica, ukoliko nije indicirana uporaba fungicida zbog jake zaraze (npr. Phona lingam) odnosno zbog retardacije ekstremno prerazvijene repice. Preparatom se tretira u fazi 4-6 listova, zajedno sa zaštitom bilja, eventualno istovremeno sa postgradualnim uništavanjem korova.

Drugo tretiranje u proljeće sa 5 l/ha MIKROKONDI S+Zn u fazi zelenog pupa  ili HUNGAVIT-B na početku faze cvatnje  se obično može obaviti zajedno sa zaštitom bilja.

Ako se odlučimo za dvostrukim proljetnim tretiranjem sa HUNGAVIT-B tada se i kod intenzivne proizvodnje (prinos 4-5 t/ha) postiže zadovoljavanje potreba biljke za borom.

II. TEHNOLOGIJA: proljetno tretiranje sa 5 l/ha već 1-2 tjedna nakon tretiranja usjeva   koji prethodnu jesen nisu bili tretirani sa HUNGAVIT-U i koji su izrazito teško prezimili sa MIKROKONDI S+Zn, vide se pozitivne promjene (intenzivniji rast lista i stabljike, ujednačeniji rast usjeva).

Kao 2. korak predlažemo ponovljeno tretiranje sa MIKROKONDI S+Zn (5 l/ha) u fazi zelenog pupa. Preparat sadrži sumpor u obliku organskog kompleksa koji upijanjem preko lista ispoljava svoje djelovanje. Nasuprot tom načinu, sumpor iz tradicionalnih (granuliranih) umjetnih gnojiva se vrlo teško veže, što znači da ga biljka vrlo sporo i manje djelotvorno može iskoristiti.

MOKROKONDI S+Zn zadovoljava znatan dio potreba uljane repice za sumporom. Ukoliko biljka u prvom prskanju primi dovoljno sumpora, 2. prskanje u fazi zelenog pupa se može provesti sa HUNGAVIT-B.

Ponavljanje prskanja povećava djelotvornost. Najbolji rezultati u prosječnim uvjetima se postižu jednim jesenskim prskanjem sa HUNGAVIT-U, odnosno jednim jesenskim prskanjem sa MIKROKONDI S+Zn i jednim proljetnim prskanjem sa HUNGAVIT-B

ISPLATIVOST:

Urod repice se nakon jednokratnog jesenskog tretiranja može povećati do 10% u odnosu na kontrolnu parcelu prinosa 3 t/ha.

Općenito se može reći , da se kao rezultat tri tretiranja, kod manjih prosječnih prinosa bilježi povećanje uroda od 15-20%, a kod viših prosječnih prinosa (iznad 3t) se bilježi povećanje uroda od 10-15%, što znači omjer 3-4 puta veći prihod u odnosu na uloženi trošak HUNGAVIT-a.

 

ULJANA BUČA 

Buča spada među ratarske kulture koje najbolje reagiraju na tretiranja HUNGAVIT-om. Iskustva proteklih godina pokazuju da, kao rezultat jednog tretiranja, urod svake godine bilježi veći rast od 10%.

U domaćoj praksi je razmak među redovima obično 70 cm. Radi izbjegavanja nanošenja štete na usjevima pri prskanju (gaženje usjeva), obično imamo priliku samo za jedno tretiranje. Predlažemo tretiranje sa 7,5-8 l/ha sa HUNGAVIT-B. Ukoliko postoji mogućnost za dva tretiranja sa dozama od po 5 l/ha, rast prinosa može biti preko 15%.

 

POVRĆE 

U proizvodnji povrća  za ljudsku ishranu je naročito važno da ranije primjenjivane doze umjetnog gnojiva i sredstava za zaštitu bilja upotpunimo pripravcima koji nisu štetni za zdravlje i okoliš. Testovi provedeni u posljednjih 15 godina na raznim vrstama povrća pokazuju da HUNGAVIT-U postiže izrazito dobre rezultate. Karenca HUNGAVIT-a je

0 dana, tako se  npr. povrće iz vrta može koristiti dan nakon tretiranja.

 

PROIZVODNJA RASADA 

Pri  uzgoju rasade paprike, rajčice, krastavaca, dinja, lubenica itd. preporučujemo primjenu 1-2%-tne otopine sa HUNGAVIT-U. Za primjenu potapanjem preporučuje se niža koncentracija 1%, dok je za folijarno tretiranje idealna koncentracija 2%.

Optimalno je provoditi tretiranje 1-2 puta tjedno. Posljednje tretiranje treba biti neposredno prije presadnje na biljaka.

 

KRUMPIR 

Obzirom na klimatske uvjete i primijenjene agrotehničke uvjete, u lošijoj smo startnoj poziciji u odnosu na od nas sjevernije zemlje.

Znatan pad prinosa može biti uzrokovan npr. proljetnim zahlađenjem (moguć mraz),  proljetna suša i rani toplotni stres.

Gubitak u prinosu uzrokovan trajnim temperaturni stresom se tek djelomično može smanjiti  oskudnim zalijevanjem tijekom  ljeta.U takvim slučajevima je kondicioniranje (prihrana) krumpira izuzetno važna.Uz to je kod uzgoja krumpira za prehranu (konzumnog krumpira)  kako sa ekološkog, tako i sa aspekta zaštite potrošača va žno smanjivanje korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Rizik uzgoja kod ove kulture je izrazito visok, te su odovarajuće agrotehničke mjere, odnosno interirana naštita bilja koja podrazumijeva i kondicioniranje bilja  od izuzetno velike važnosti.

MEHANIZMI DJELOVANJA:

Uz šećernu repu, krumpir je kultura koja ima najveće potrebe za kalijem, i općenito za prihranom.Kalij utječe na regulaciju vode i izmjenu tvari  i kroz regulaciju zatvaranja stoma smanjuje intenzitet isparavanja, istovremeno povećavajući kapacitet korijena da upije vodu.  Trošak primjene HUNGAVIT-a.m ugljikohidrata,.

Osim toga, kalij potpomaže razvoj debljih staničnih stijenki, povećava se otpornost prema bolestima, poboljšava se čvrstoća stabljike.

Pored zadovoljavanja velikih potreba za kalijem, treba zadovoljiti i potrebe biljke za fosforom.Fosfor povoljno djeluje na sastav i hranidbenu vrijednost krumpira.Osim toga, ubrzava razvoj biljke te i na taj način pomaže u povećanju otpornosti prema bolestima.

HUNGAVIT-P, uz organske molekule koje reguliraju fiziološke procese u biljci, rast i razvoj, sadržava i kalij i fosfor. Reakcija krumpira na ovakvu prihranu je visoka.

Primjena HUNGAVIT-P-a 2-3 puta, prema našoj preporuci, uz odgovarajuću osnovnu prehranu, zadovoljit će potrebe biljke ne samo u pogledu mikroelemenata, već i glede dušika, kalija i fosfora.

 

PREPORUČENA PRIMJENA:

FENOLOGIJA / VRIJEME TRETIRANJA                                       TRETIRANJE

1.pri zatvaranju redova HUNGAVIT-P 5 l/ha                  istovremeno sa zaštitom bilja

2.početkom cvatnje HUNGAVIT-P 5 l/ha                              istovremeno sa zaštitom bilja

3.početkom razvoja gomolja HUNGAVI-P 5 l/ha                   istovremeno sa zaštitom bilja

 

Biljke tretirane sa HUNGAVIT-P imaju iznadprosječno bolju opskrbljenost vodom u sušnim godinama u odnosu na netretirane biljke. Zahvaljujući tome biljke su duže aktivnije, zelenije 2-4 tjedna što i u navodnjavanim uvjetima nerijetko zna povećati prinos za 20%.

 

PARADAJZ 

Ništa bolje ne potvrđuje mehanizam djelovanja HUNGAVIT-a od testova u hidroponskom uzgoju, jer pri provođenju  tih testova biljci stoje na raspolaganju sve hranjive tvari uz idealne uvjete.U usporedbi sa netretiranim nasadom rajčice, u intervalu od 4 mjeseca branja i sa prinosom blizu 20 kg/m² ploda, na nasadu tretiranom HUNGAVIT-U-om imamo najmanje 4% veći urod i gdje biljke počinju plodonositi ranije nego netretirane.

ISPLATIVOST: Na tretiranim površinama ranije započinje berba, te se zbog veće početne cijene prve berbe može računati sa omjerom 20-30 x većim prihodom u odnosu na trošak koji je uložen za HUNGAVIT.

U plasteničkoj i vanjskoj proizvodnji ova tehnologija zahtijeva prvo tretiranje s HUNGAVIT-U-om nakon presađivanja  (2% otopinom), zatim 2. tretiranje 2-3 tjedna prije početka sazrijevanja sa HUTGAVIT-A-om 5 l/ha (3-5% otopinom) i ponavljati dvotjedno.

 

Odnosno može se reći da kod povrtlarskih kultura kod kojih je učestalo branje (rajčica, paprika, krastavci) najbolje je tretirati nakon svakog branja.

 

PAPRIKA 

Za papriku preporučujemo tehnologiju kao kod rajčice. Osim povećanja prinosa i otpornosti (utvrđeno pokusima) značajno se, čak za 30%, smanjuje količina nitrata u plodu.

 

LUBENICE I DINJE 

Kod uzgoja presadnica se preporučuje zalijevanje sa 1%-tnom otopinom HUNGAVIT-A, ili prihrana preko lista sa 2%-tnom otopinom.

Lubenica je poznata po tome, što joj je za optimalan rast i razvoj potrebna velika količina vode i hranjivih tvari.U skladu s tom činjenicom, optimalno vrijem e za 1. tretiranje je početkom cvatnje, doziranje 5 l/ha HUNGAVIT-A, zatim ponoviti isto nakon 10-14 dana.

I na optimalno pognojenim tlima, primjenom opisane tehnologije postižu se još bolji rezultati kako u kvantitativnom tako i u kvalitativnom smislu.

 

KRASTAVCI, SALATA, KUPUSNJAČE 

Kod uzgoja krastavaca predlažemo tretiranje sa 2%-tnim HUNGAVIT-U-om 2-3 puta, kod intenzivnog plasteničkog uzgoja i češće. U proizvodnji kornišona, veličina ploda je ujednačenija, što je važno kod plasiranja na tržište. Zavisno o načinu uzgoja u prosijeku sa tretirane površine HUNGAVIT-om broj branja je veći za 2-3 navrata što iznosi 10-20% veći prinos. Kod salate se najidealniji rezultati postižu tretiranjem u dvotjednim razmacima.

Za kupusnjače su preporučljiva najmanje dva tretiranja, prvo u fazi pupanja, što je i faza intenzivnog porasta, a drugo 3-4 tjedna prije berbe.

 

KORIJENASTO POVRĆE 

Mrkva, peršin, celer, pastrnak i cikla nakon tretiranja pokazuju znatno bolju mogućnost skladištenja, povećava se udio suhe tvari i smanjuje se sadržaj nitrata u plodovima.

Preporučujemo HUNGAVIT-U u 3 do 5 tretiranja tokom vegetacije po 5 l/ha.

 

VOĆE 

U proteklih 15 godina je HUNGAVIT-A dokazao svoju kvalitetu u brojnim voćnjacima, prvenstveno povećanjem rodnosti praktički kod svake vrste voća.

Sklad važnijih hranjivih tvari osim na kvalitetu i količinu uroda, djeluje i na opće stanje i fitološko zdravlje stabala.Prehrana voćki i održavanja optimalne ravnoteže hranjivih tvari u voćnjaku je složen proces.

Nerijetko, voćke ne mogu optimalno iskoristiti hranjive tvari koje su im na raspolaganju, odnosno, poremeti se ravnoteža hraniva.

Proizvod iz obitelji HUNGAVIT, obogaćen borom i magnezijem, i između ostalog pospješuje i  preuzimanje za biljku neophodnih hranjivih tvari iz tla, koje mogu biti relativno deficitarne (biljka ih ne sadrži dovoljno jer ih ne može preuzeti iz tla).

KOŠTUNIČAVO VOĆE

Trostrukim tretiranjem marelice i breskve postižemo povećanje uroda za 5-15%.

Međutim, voćarima se znatno važnijim od povećanja uroda čini to, što nakon dvije-tri godine primjene HUNGAVIT-a praktički nestaje rano odumiranje biljaka, te je rast biljke intenzivan i ujednačen.Ovo se opažanje odnosi i na druge voćne vrste.

JEZGRIČAVO VOĆE

Kod nasada jabuka i krušaka najbolji rezultati se postižu sa pet tretiranja.

Optimalno vrijeme za prvo tretiranje je početak faze cvjetanja, drugo tretiranje je stanje veličine zelenog oraha, treće tretiranje je početkom rasta ploda , četvrto tretiranje je dva tjedna nakon trećeg tretiranja a peto tretiranje je u početnoj fazi sazrijevanja. Iz dosadašnjeg iskustva u nasadima jabuke i kruške sa pet tretiranja postiže povećanje prinosa 10-15% te mogućnost povećanja prvorazrednog udjela za 15-20%.

Znatno se smanjuje pogoršanje kvalitete zbog fleka na plodu te se produljuje vrijeme  skladištenja.

ORAŠASTO VOĆE-od orašastih plodova, HUNGAVIT-A se primjenjuje kod oraha i lješnjaka, dva puta u vegetativnom periodu.Naš proizvod bilježi dobre rezultate i na nasadima badema.

 

VINOVA LOZA 

U proizvodnji visokokvalitetnih vina sve veću ulogu ima uzgoj kvalitetne sirovine, odnosno grožđa.Veoma je važno stvaranje i održavanje ravnoteže hranjivih tvari u biljci, što se , između ostalog, postiže pravilnom prehranom tj. kondicioniranjem.Brojni pokusi i industrijska iskustva u proteklih 15 godina potvrđuju izuzetno povoljno djelovanje HUNGAVIT-a na kvalitetu uroda, harmoniju hranjivih tvari i povećanje otpornosti.

MEHANIZMI DJELOVANJA:

Rezultat primjene HUNGAVIT-A su gotovo optimalne vrijednosti mjerene u listu što se tiče omjera određenih elemenata N/K, K/Ca, K/Mg itd. za vrijeme  cvatnje  i u vrijeme dozrijevanja. Posljedica optimalnih omjera hranjivih tvari je povećanje stvaranja ugljikohidrata (0.5-2MMº), u manjoj mjeri se povećava urod (5-10%), stvara se više boje (kod sorti crnog grožđa) poboljšava se prirodna otpornost (pojačava se djelovanje zaštitnih sredstava), u rasadniku je bolja ukorijenjenost, rast biljaka je podjednak.

Rezultati pokusa potvrđuju da tretiranjem sa HUNGAVIT-A mijenja sastav i promet hranjivih tvari u vinovoj lozi. Omjeri najvažnijih nutritiva se pomjeraju prema optimalnim vrijednostima i u fazi cvatnje i u fazi zrenja. Listovi zbog djelovanja HUNGAVIT-A duže ostaju zeleni, što uzrokuje ubrzanje procesa dozrijevanja.

Pripravak MIKROKONDI Fe sadrži željezo u obliku kelata koji na tlima sa visokom pH vrijednošću (lužnatim tlima) odgađa pojavu i smanjuje izraženost simptoma kloroze (nedostatka željeza). HUNGAVIT-A pospješuje i vezanje grozdova za trs, jer uz brojne mikroelemente, povoljno djeluje i sadržaj bora, naročito u cvatnji.

PREPORUČENA PRIMJENA:

Preporučena doza HUNGAVIT-A je 5 l/ha uz 300-600 l/ha vode. Ukoliko je količina vode 600-1000 l, preporučujemo povećanje koncentracije na 7 l/ha.

I. TEHNOLOGIJA: (3 tretiranja) se preporučuje za rane i srednje sorte.

II. TEHNOLOGIJA: (4 tretiranja) se preporučuje za kasne sorte, odnosno kada se kasnom berbom želi postići određena iznadprosječna kvaliteta. U proizvodnji sadnog materijala također preporučujemo trostruko tretiranje. Tretiranja treba tempirati na način da 3. tretiranje bude početkom faze jačanja šibe (rozgve).

HUNGAVIT-A u ekološkoj proizvodnji smanjuje potrebnu količinu zaštitnih sredstava.

Prema praktičnim iskustvima, uz primjenu HUNGAVIT-A se količina zaštitnih  sredstava smanjuje na pola jer ima isti učinak kao i tretiranje sa punom dozom zaštite.

U ekološkom uzgoju se preporučuje i 4 do 5 tretiranja, jer se na taj način smanjuju troškovi a i onečišćenje okoliša kemikalijama. Uz HUNGOVIT-A  nije potrebno koristiti drugo folijarno gnojivo.

ISPLATIVOST:

Dodatnog troška za tretiranje nema jer se može miješati sa zaštitom. Zbog intenziviranja zaštitnog djelovanja smanjuje se trošak za zaštitna sredstva za 10-30%. Ovisno o godini, vrsti i uzgojnom mjestu , ušteda može biti (cca. 200-550 kn/ha). Povećanje uroda može dostići

5-10%. Bolja kvaliteta je naročita prednost u slabijim godinama, kada može biti odlučna za prelazak praga kvalitete. Dosadašnja iskustva potvrđuju da možemo računati sa omjerom

4-10 puta veći prihod u odnosu na uloženi trošak HUNGAVIT-a.

Primjenom HUNGAVIT-a kroz više godina, popravlja se opće stanje nasada. Osim toga, HUNGAVIT ima veliku ulogu u stvaranju i održavanju ravnoteže prinosa.                                                                          

POSEBNA NAPOMENA:

Čuvati u orginalnom pakovnju na suhom i prohladnom mjestu, na temperaturi ne većoj od 15 °C (najbolje u frižideru ili podrumu). Ako se otvori pakiranje treba upotrijebiti cijelu količinu jer ako ostavimo otvoreno i poprimi vlagu iz zraka izgubiti će klijavost za 10 dana. Nakon upotrebe (misli se na vanjsku proizvodnju) ako padne iznadprosječna veća količina oborina ili veći pljusak (80 mm-->) postoji mogućnost ispiranja pa tada treba ponoviti tretiranje. ZKI SJEME d.o.o.

Distribucija sjemena povrća ZKI (Mađarski povrtlarski institut) i bioloških preparata TRIFENDER i HUNGAVIT.

 

ZKI SJEME d.o.o.

Distribucija sjemena povrća ZKI (Mađarski povrtlarski institut) i

bioloških preparata TRIFENDER i HUNGAVIT.

 

Upiti i narudžbe:

Dir. Leopold Đuričin

098-353-107 ili tel/fax: 031/733-095; e-mail: zkihr@net.hr

Dražen Horvat (sjeverozapadna Hrvatska)

099-222-5258

Danijel Sučić (Zagreb-Karlovac-Sisak)

098-1844-009