o nama sponzori linkovi novosti forum mapa weba prijava
sve o povrcu na jednom mjestu
savjeti edukacija ponuda - potražnja adresari proizvodnja Pregled cijena
Arhiva
Nađi:
2001:
UTJECAJ SKLOPA NA RAST I PRINOS DINJA (Cucumis melo L.)

TANKOPLASTAN UZGOJ LISNATOG POVRĆA

PRINOS I KAKVOĆA KULTIVARA DETERMINIRANE RAJČICE

GOSPODARSKO-MORFOLOŠKA SVOJSTVA SORATA KUPUSA ZA KISELJENJE

KOMPONENTE PRINOSA I KVALITET KULTIVARA PAPRIKE

PROFITABILNOST INTEGRIRANE ZAŠTITE GRAHA OD KOROVA: MONTE-CARLO SIMULACIJSKI MODEL

NOVOINTRODUCIRANE SORTE KUPUSA, KELJA I LUBENICE U REPUBLICI HRVATSKOJ

ORGANSKO BIOLOŠKA PROIZVODNJA RAJČICE

IZRAVNO PREKRIVANJE KORABICE POLIMERNIM MATERIJALIMA

PROIZVODNJA POVRĆA U SLOVENIJI

PREZENTIRANI I OBJAVLJENI RADOVI iZ POVRĆARSTVA
pošalji upit
Zbornik sažetaka 37. znanstvenog skupa hrvatskih agronoma 2001. godine - OPATIJA
KAKVOĆA POVRĆA UZGAJANOG NA HIDROPONSKI NAČIN

Jože Osvald i Nino Petrovič

Biotehniška fakulteta, Odelek za agronomijo, Katedra za vrtmerstvo, Jamnikarijeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

SAŽETAK

Hidroponski način uzgoja povrća u zaštićenom prostoru, je povezan sa pitanjem kakvoće prinosa. Rezultati istraživanja pokazuju, da kakvoća povrća nije problematična ako kod uzgoja uzimamo u obzir preporučene tehnologije uzgoja. Na kakvoću prinosa u velikoj mjeri utječu sastav i vrijeme doziranja hranjivih otopina. Često, na slabiju kakvoću prinosa u velikoj mjeri utječu vodni i hranjivi stres, koji se odražavaju u oblicima deformacija plodova i lišća, te u povećanoj koncetraciji NO3 kod prinosa krastavaca ( od 1515 do 7222 mg/kg s.st), paprike (od 804 do 3943 mg/kg s.t.). Utvrđeno je, da u zatvorenom hidroponskom sustavu možemo proizvesti visoke i kvalitetne prinose, iako smanjimo količinu dušika u hranjivoj otopini. Za kakvoću nije samo mjerodavna koncetracija hranjivih tvari već su bitni i mikroklimatski uvjeti, koji odlučujuće utječu na unos hranjivih tvari u biljku. Kod utvđivanja utjecaja vodnog i hranjivog stresa na kakvoću rajčice, sa kemijskim analizama je dokazano, da minimalna do optimalna gnojidba (koncentracije od EC 1,0 do 2,5 ms/cm) utječe na koncetraciju NO3 mnogo manje nego kod maksimalne gnojidbe (EC 7,5 mS/cm). Na koncentraciju NO3 odlučujuće utječe nedovoljna opskrba vodom, odnosno hranjivom otopinom. Sadržaj šećera i organskih kiselina je utvrđivan u svezi sa različitom gustoćom sadnje rajčice. Ocjene su pokazale, da razlika u kakvoći plodova rajčice, gledajući sadržaj šećera i organskih kiselina nije statistički signifikantan u vezi sa gustoćom sadnje.


Sva prava pridržava (c) 2003 - 2018 Zdravko Matotan & Abacus