o nama sponzori linkovi novosti forum mapa weba prijava
sve o povrcu na jednom mjestu
savjeti edukacija ponuda - potražnja adresari proizvodnja Pregled cijena
Arhiva
Nađi:
2001:
UTJECAJ SKLOPA NA RAST I PRINOS DINJA (Cucumis melo L.)

TANKOPLASTAN UZGOJ LISNATOG POVRĆA

PRINOS I KAKVOĆA KULTIVARA DETERMINIRANE RAJČICE

GOSPODARSKO-MORFOLOŠKA SVOJSTVA SORATA KUPUSA ZA KISELJENJE

KAKVOĆA POVRĆA UZGAJANOG NA HIDROPONSKI NAČIN

KOMPONENTE PRINOSA I KVALITET KULTIVARA PAPRIKE

NOVOINTRODUCIRANE SORTE KUPUSA, KELJA I LUBENICE U REPUBLICI HRVATSKOJ

ORGANSKO BIOLOŠKA PROIZVODNJA RAJČICE

IZRAVNO PREKRIVANJE KORABICE POLIMERNIM MATERIJALIMA

PROIZVODNJA POVRĆA U SLOVENIJI

PREZENTIRANI I OBJAVLJENI RADOVI iZ POVRĆARSTVA
pošalji upit
Zbornik sažetaka 37. znanstvenog skupa hrvatskih agronoma 2001. godine - OPATIJA
PROFITABILNOST INTEGRIRANE ZAŠTITE GRAHA OD KOROVA:
MONTE-CARLO SIMULACIJSKI MODEL

Edita Štefanić, Ivan Štefanić, Alistair J. Murdoch, Chris M. Yates, Snježana Tolić

Poljoprivredni fakultet Osijek, Trg Svetoga Trojstva 3, 31000 Osijek
The University of Reading, Early Gate, Reading RG6 6AT, UK

SAŽETAK

Grah je, kao i većina povrtnih biljaka, vrlo osjetljiv na kompeticiju s korovima. Uporaba herbicida predstavlja u svijetu najrašireniju mjeru njihova suzbijanja, ali se posljednjih godina sve više uočavaju kontraproduktivni učinci kemijske zaštite. Stoga se danas teži k intregriranoj zaštiti povrća koja koristi alternativne metode u cilju sprečavanja ekonomski značajnijih šteta, a kemijska je žaštita svedena na najmaju moguču mjeru.

Tijekom dvogodišnjeg pokusa (1999. i 2000. godina) na području Osiječko-baranjske županije ispitivane su različite varijante integrirane kontrole korova: mehaničko suzbijanje (uz različito vrijeme i frekvenciju prohoda), uporaba post-em herbicida samo u trake, te kombinacija post-em primjene u trake uz jedan prohod mehaničkog suzbijanja. Za usporedbu su korištene varijante s pre-em i post-em primjenom odgovarajućih herbicida po cijeloj površini te varijanta s potpunim odsustvom kemijske zaštite od korova.

Podaci dobiveni tijekom istraživanja uvršteni su u Monte-Carlo simulacijski model s 1000 ciklusa kojim je ispitivani iznosi pokrića i vjerojatnoća njihovog ostvarivanja uz različitu zaštitu graha od korova. Istraživanja su pokazala da u obje godine jedino varijanta mehaničkog suzbijanja korova s dva prohoda i to u fazi nicanja i u fazi bočnog granjanja graha garantira ostvarivanje pokrića. Također, valja istaći da se mehaničko suzbijanje korova pokazalo boljim u odnosu na reduciranu kemijsku zaštitu, ali postoji potreba za daljnjim istraživanjem kompeticije usjev-korov jer je vidljivo da je grahu potreban duži period odsustva korova kojim bi se ostvario profitabilan prinos.


Sva prava pridržava (c) 2003 - 2018 Zdravko Matotan & Abacus